PUBLICITÉ
PUBLICITÉ
Prévisualisation de prospectus Energetics du magasin Intersport formulaire valide 01/08/2020

Energetics

01/08 - 31/08/2020

Prévisualisation de prospectus Camping du magasin Decathlon formulaire valide 01/08/2020

Camping

01/08 - 31/08/2020

Prévisualisation de prospectus Clubs & Co 2020/2021 du magasin Sport 2000 formulaire valide 13/05/2020

Clubs & Co 2020/2021

du mercredi 13/05/2020

Prévisualisation de prospectus Mpndovélo 2020 du magasin Sport 2000 formulaire valide 16/12/2019

Mpndovélo 2020

du lundi 16/12/2019

Prévisualisation de prospectus Soldes du magasin Go Sport formulaire valide 03/08/2020

Soldes

du lundi 03/08/2020

Variant 2 Decathlon, Go Sport, Intersport, Sport 2000 predstavujú najobľúbenejšie značky kategórie, no okrem nich tu môžete nájsť aj mnoho ďalších.

výber produktov danej kategórie názov kategórie Ďalšie obchody z kategórie (max 10) Nová premenná - vypíše najnovšie letáky kategórie s intervalom platnosti s preklikmi na ne (napr. "Lidl leták (12.2.2020 - 19.2.2020), Billa leták (15.2.2020 - 18.2.2020), Kaufland leták (10.2.2020 - 20.2.2020)" atď.) Nová premenná - vypíše súčet aktuálnych letákov v kategórii Nová premenná - vypíše min 5. top miest

PUBLICITÉ